Próby szczelności gazu – Świdnica i Wałbrzych

Instalacje gazowe pojawiają się w wielu budynkach. Są one wykorzystywane zarówno do ogrzewania obiektu, jak i podgrzewania potraw w kuchenkach na gaz. Aby jednak były w pełni bezpieczne, muszą przejść różnego rodzaju kontrole. Konieczność wykonania próby szczelności gazu reguluje również obowiązujące prawo, czyli Rozporządzenie Ministra SprawWewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku.

Próbę szczelności instalacji gazowej może przeprowadzić wyłącznie osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Konieczne jest też doświadczenie w projektowaniu i wykonywaniu takich systemów. Specjaliści przeprowadzają kontrole przede wszystkim zaraz po stworzeniu instalacji gazowej, jej przebudowie lub remoncie, a także wyłączeniu na okres dłuższy niż pół roku. Wezwanie profesjonalnej ekipy jest niezbędne także w sytuacji, gdy ostatnia próba szczelności była wykonana ponad 6 miesięcy temu, a instalacja od tego momentu nie została napełniona.

 

Jak przeprowadza się próby szczelności gazu?

 

Próby szczelności gazu, tak samo jak usługi elektryczne, mają ściśle określony przebieg. W ich przypadku wykorzystuje się specjalny manometr z legalizacją, pozwalający na mierzenie ciśnienia. W trakcie kontroli stosuje się też metanomierz wykrywający miejsca, w których dochodzi do wycieku gazu. Oprócz takich urządzeń ważne są też zmysły specjalisty, który obserwuje elementy instalacji i wskazuje te wymagające niezwłocznej wymiany.

Wymiary wykonuje się osobno dla części przed gazomierzem i pozostałego fragmentu, także bez gazomierza. Instalacja musi mieć zaślepione końcówki i otwarte kurki. Specjaliści wiedzą, jak przeprowadzać takie kontrole zgodnie z prawem. Zapraszamy klientów ze Świdnicy i Wałbrzycha!